3Architecten

ONZE VISIE = DNA VAN ONZE DAGELIJKSE INZET

3ARCHITECTEN is een onderzoeksgericht ontwerpbureau, strategisch gevestigd in Roeselare en Gent, actief in de samenleving en in het publieke debat. Wij kiezen voor stedelijke vernieuwing en densiteit. Het ontwerpbureau zoekt in elke opdracht naar een zinvolle toegevoegde waarde voor de samenleving. Opdrachten plaatsen wij altijd in het perspectief van de toenemende kwetsbaarheid en verzwakking van het wereldecosysteem.

3ARCHITECTEN opteert voor conceptuele eenvoud, creatieve, economische en ecologisch verantwoorde oplossingen. In de praktijk betekent dit dat wij met onze opdrachtgevers constructief in dialoog rond de tafel zitten.

3ARCHITECTEN is een hecht en enthousiast team met een horizontale werkstructuur waarbij individuele verantwoordelijkheid en creativiteit elk moment aan de orde zijn. Een vlakke organisatie biedt het voordeel van een eenvoudige en directe communicatie- en informatieoverdracht. De service naar opdrachtgever vertaalt zich in directe aanspreekbaarheid en vereenvoudigt bovendien doorstroming van kennis, en geeft creativiteit zonder meer vleugels. Zo blijft er voldoende kritische massa binnen eigen rangen en is er meer betrokkenheid en reflectie. Reflectief denken is in staat om aspecten als omgeving, geschiedenis, provocatie, gevoeligheid, ethiek, cultuur, humor en tal van andere elementen mee te nemen in het architectonisch ontwerp. Dat maakt dat we geen herkenbare stijl hanteren, projecten vragen tegenwoordig om een meer specifieke benadering.