Crisiscommunicatie

Ongeacht de professionele aanpak, het nulrisico is niet van deze wereld. Crisiscommunicatie kan je op 2 manieren aanpakken :

Preventief : door een grondige risico-analyse van mogelijke gevaren en crisissen voor uw bedrijf, producten en diensten. Deze analyse wordt gemaakt op basis van de waarschijnlijkheid en de impact van de “gevaren” en “hindernissen”.

Curatief : wanneer de crisis onverwacht toeslaat en de schade beperkt moet worden : pers, klanten, consumenten, leveranciers, overheid, omwonenden, … hoe breng je opnieuw rust in je professionele omgeving.