Mediatraining

Hoe omgaan met de media ? Een grondige voorbereiding op contacten met de pers, biedt een enorme meerwaarde : u zal de standpunten van uw bedrijf des te beter kunnen overbrengen en het werk van de journalisten ook vergemakkelijken. Met een team van specialisten doceren wij eerst de theoretische kennis om dan over te gaan tot praktische oefeningen, met “realtime” evaluatie en grondige rapportering achteraf.